Det ser ut som om det enda som kan hjälpa är en revolution av den gamla stilen. Politekerna måste avsättas, fängslas och dömas för deras medhjälp att förstöra landet!
 


Comments

Per Persson
06/14/2016 03:25

ReplyLeave a Reply