Picture
På bara ett halvår har regeringen lyckats att nästan dubblera anslagen för utgiftsområde 8 (Migration) och 13 (etablering/integration).

Dagens vårbudget
Migration: 2016-2019: 156,1 mdkr
Etablering: 2016-2019: 151 mdkr
Totalt 307,1 mdkr

För att sätta summan i perspektiv så lägger regeringen under motsvarande period endast ca 200 mdkr på försvaret, 140 mdkr på ”ekonomisk trygghet vid ålderdom”, 170 mdkr på hela rättsväsendet inkl polisen, samt 270 mdkr på hela det statliga anslaget för hälso-, sjukvård och social omsorg.
 


Comments

Ulf Hannerborg
06/04/2016 17:00

Vakna upp!!

ReplyLeave a Reply