Picture
En ny bilaga för Finanspolitiska Rådet bekräftade nyligen att flyktingmottagning är en nettokostnad, liksom tidigare forskarstudier. Gårdagens SVD: ”En flykting kostar i genomsnitt 142 000 kronor per år de första sju åren efter att personen har fått uppehållstillstånd. Kostnaderna för offentlig sektor är därmed höga och det är centralt att diskutera hur de kan minskas, skriver nationalekonomerna Lina Aldén och Mats Hammarstedt”

Det fick Aftonbladets Anders Lindberg att explodera ”Hur kommer det sig att nationalekonomer ägnar så stor del av tiden åt borgerlig opinionsbildning?” Lindberg lyckades trots uppmaningar inte erbjuda någon saklig invändning mot rapporten, bara genrellt mot nationalekonomi:

"Tveksam till att kalla nationalekonomi för vetenskap"

"Jag tror på riktig vetenskap. Och jag kan se skillnad"

"Ekonomernas argument bekräftar första intrycket när jag började på Handels i Göteborg 1994. Ekonomer är de som inte kom in på juristlinjen" [två linjer med ungefär samma antagningspoäng 1.5, på HP]

Lindberg ställde sig bakom Aftonbladets ledarsidas krav att avskaffa Finanspolitiska Rådet. Misstron mot ekonomi verkar dock vara mindre metodologisk än ideologisk. Karin Pettersson citerade nyliberale icke-forskaren Philippe Legrains pamflett, utgiven av Centerns tankesmedja: ”Boken ”Invandrare – vi behöver dem”, kom nyss på svenska. I den går den brittiske ekonomen och skribenten Philippe Legrain igenom de ekonomiska argumenten för migration. Hans slutsats är entydig. Det finns ingen konflikt mellan välfärd och invandring – tvärtom är öppna samhällen rikare”

Det är tveksamt på vilka grunder Aftonbladet utnämner sina forskningsexperter. Anders Lindberg saknar vetenskaplig träning och meriter och har en rad fiaskon bakom sig:

”Ålderstesterna är ju ovetenskapligt trams....sänker den politiska debatten till samma nivå som hos vaccinkritiker och klimatskeptiker. När man inte gillar den vetenskap som finns hittar man på en egen”

”Högeråsikter kan vara dold sjukdom...Den amerikanska psykologen Paul Piff har använt spelet Monopol för att testa”

Lindberg har refererat till fackhistorikern Henrik Arnstad som ”Sveriges främste expert på fascism”

”Organiserat tiggeri är en råtta i pizzan”

”LCHF - en del av klimathotet Inte bara ovetenskaplig utan direkt samhällsfarlig” ”Barn kan dö av lchf-kost”

Vem utnämnde Aftonbladet till ett forskningsinstitut, och av vem utanför tokvänstern betraktas Anders ”råttan i pizzan” Lindberg som en vetenskaplig auktoritet?Aftonbladet är ett sorgligt kapitel för närvarande (det hjälper ju inte att de är i gott sällskap av DN och Wolodarski). Det är ju i sig inte mycket att säga om att en tidning har en politisk grundsyn och den må vara liberal eller vänster. Men, när man börjar hävda att det finns olika fakta i en diskussion om statistiskt belagda kostnader, ja då är det inte längre politisk grundsyn det handlar om utan aggressiv och medveten politisk desinformation. De journalister som lånar dig till dessa vasalltjänster och medvetet för folk bakom ljuset, är en sämsta sortens partigängare. Ja, en skam för vår politiska demokratiska grundidé, om fria val utgående från en fri (och saklig (min anm.)) opinionsbildning.

Det tråkiga är att Anders Lindberg inte själv inser vilken katastrof han är. Även om nu Tino försöker hjälpa honom på traven med konstruktiv kritik.
Fakta resistensen och avsaknaden av verklighets uppfattningen är tyvärr permanent och foliehatten fastskruvad för gott.
Ända hoppet är om Aftonbladets ledning inser orsaken till vikande upplagor och avvecklar Anders Lindberg


Lindberg har hunnit ikapp Arnstad i galenskaparnas springlopp!

https://www.facebook.com/tino.sanandaji?fref=photo

 


Comments
Leave a Reply