Picture
Verkliga rasister är ovanliga. De som tror att en människas kvalliteer sitter i hudfärgen är som tur är väldigt få..

Däremot har vi olika värdegrunder oberoende av hudfärg. För att ett samhälle ska fungera måste alla följa samhällets värdegrund och lagar.

Det är människorna som kommer till ett nytt samhälle som skall anpassa sig punkt.

Vill man leva i ett muslimskt samhälle ska man bosätta sig i ett sådant. Ingen kan förvänta sig att landet man flyttar till ska anpassa sig till dig.

Integrationspolitiken som förts i Sverige och Europa är skandal från början till slut!!
Det "mångkulturella" samhälle som politikerna bygger upp kommer att leda till inbördeskrig.

Träffa människor från andra kulturer är bra men i skolor och det offentliga rummet är det Svenska värderingar och Svensk kultur som gäller , absolut enda sättet att integreras. Man intrigerar inte muslimer i samhället genom att låta dem behålla företeelser som strider mot Svensk lag.
Religionsfrihet innebär inte att man kan bryta mot lagen och gömma sig bakom en religion

Det är Koranen som skal anpassas och reformeras så den inte strider mot Svea rikes lag inte tvärtom.
Islamister kommer således inte kunna leva sina liv utan att bryta mot lagen och bli utvisade. Moskéer ska inte kunna skilja på män och kvinnor . Stäng moskéer som inte följer Svensk lag.
Maskeringsförbud i det offentliga rummet är en självklarhet.

De som rasiststämplar folk är duktiga idioter som är verktyg åt de stora elefanterna som vill ha en ny världsordning genom att skrota alla nationalstater och flytta makten till EU i ett första steg och i ett senare skede skall makten utgå från FN.

Så alla ni duktiga idioter som rasist stämplar folk till höger och vänster tänk på att det är ni som skapar rasister och det är ni som är små dumma hantlangare åt storföretagen och multimiljardärer som George Soros som vill ha söndrade sekulära stater för att skapa en ny världsordning som kommer att leda till inbördeskrig i Europa .

Makten ska utgå från folket i varje Nationalstat inte från varken EU eller FN !! Åt helvete med globalisterna !!!
 


Comments
Leave a Reply