Picture
Före valet: Lovade att inte höja hyran för tomträtt.
Efter valet: Höjer hyran för tomträtt.


Ännu ett bevis på hur lite löften från dessa partier är värda i praktiken!!Glöm ej detta vid nästa val!;

Källa: http://www.svd.se/villaagar…/…/tomtrattsavgifter-i-stockholm

 


Comments
Leave a Reply