Senare idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag om en centraliserad asylpolitik. Vi säger nej till att överlåta Sveriges självbestämmande till byråkraterna i Bryssel.

Skälet till att Sverige har fått utstå den enorma invandringsvågen är för att vi har haft ett system där icke-medborgare åtnjutit samma förmåner som vanliga medborgare. Med Sverigedemokraternas politik sätter vi stopp för utnyttjandet av den svenska välfärdsstaten.

http://www.svd.se/sd-lat-inte-eu-ta-makten-over-svensk-asylpolitik/om/debatt
 


Comments

Per-Arne sahlberg
05/06/2016 00:54

Svensk välfärd är för svenskar och ingen annan

ReplyLeave a Reply