Picture
ISLAMISERINGEN AV SVERIGE I TIO STEG

1. Gå med i ett politiskt parti med dålig insyn och som aldrig granskas av press och media.

2. Starta bidragsstöttade föreningar och förbund mot rasism och islamofobi.

3. Kräv mer tolerans och fler rättigheter som ”utsatt minoritet”.

4. Använd rasistkortet och islamofobkortet mot kritiker.

5. Bygg bidragsfinansierade moskéer utan insyn där unga kan radikaliseras och Sharialagar gälla i hemlighet.

6. Använd skolan för att underblåsa ett hat mot landets befolkning, kultur och andra
religiösa grupper.

7. Exportera våldsbejakande extremism för att
ge sken av att ”moderata muslimer” inte delar extremisternas religiösa värderingar.

8. Ta över stadsdelar, driv ut icke-muslimer, ”svennar”, attackera blåljuspersonal, ta över förorterna bit för bit. Expandera.

9. Normalisera islam.

10. Gör det olagligt att ifrågasätta islam.
 


Comments
Leave a Reply