Picture
Är inte det här ett skattefusk värt att ta upp? Ensamkommande vuxna som utger sig för att vara barn kostar oss skattebetalare mer än ålderspensionärernas garantipension varje år.

Det senaste tre åren har ca 50 000 ensamkommade barn kommit till Sverige. Skattebetalarnas kostnad för en ensamkommande individ är närmare en miljon kronor - 916 748 kr per år.

Boende: 1 900 kr/dygn (ersättning från Migrationsverket. Kostnaden för kommunen kan dock vara 4000-5000 kr/dygn)
Dagersättning: 50 kr/dag x 260 dagar
Socialsekreterare: 39 000 kr (engångskostnad)
God man: 25 000 kr/år
Skolgång: 110 800 kr/år (Gymnasieskola)
Efterlevandeskydd: 2 954 kr/mån (även möjlighet till 70 896 kr retroaktivt)
=================================================
916 748 kr per ensamkommande barn och år

50 000 personer x 916 748 kr = 45 837 400 000 kr/år

Enligt Migrationsverket uppskattas en tredjedel av de ensamkommande barnen vara vuxna. Men ingen vet eftersom Migrationsverket inte gjort några enskilda åldersbedömningar det senaste året - utan godkänt åldern som den asylsökande uppgivit. I Danmark ålderstestas de ensamkommande och 75% av dem bedömdes vara vuxna. I denna beräkning räknar vi lågt på att 4 av 10 är vuxna.

20 000 personer x 916 748 kr = 18 334 960 000 kr

Kostnaden för ensamkommande vuxna som utger sig för att vara barn är 18 miljarder skattekronor. Det är tre miljarder mer än vad som avsätts varje år till garantipension för ålderspensionärer.


Och vad är kostnaden för en garantipensionär. En ärlig jämförelse skulle nog synliggöra hur 7-klövern diskriminerar en stor grupp svenska medborgare.

Källor: https://secure.pensionsmyndigheten.se/FaktaOmEfterlevandepensionTillFlyktingbarn.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6449235
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/
http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna
 


Comments
Leave a Reply