Picture
Bostadsminister Peter Eriksson (MP) skyller bostadskrisen på alliansen men tar sedan genast åt sig äran för borgerliga kommuners bostadssatsningar som nu visar sig i statistiken. Eriksson fortsätter att han skramla med sin tomma verktygslåda och det blir mer och mer uppenbart att bostadskrisen kommer att fördjupas ytterligare i Sverige med denne skogmulleaktivist som ansvarig för bostadsbyggandet i Sverige...

Med denna regerings avsaknad av kompetens tillsätts ytterligare en lögnare och totalt inkompetent person på en viktig post. Man mår illa.

Källa: http://fastighetsnytt.se/2016/07/bostadsbristen-ett-berg-som-byggs-upp-lange/
 


Comments
Leave a Reply