Picture
Flytta makten längre bort från folket för att stärka demokratin? Okej?
Plötsligt förstår jag också varför EU är så bra för demokratin.

Ju mindre inflytande människor har och desto mindre insyn de har desto mindre stör de politikerna i deras skyddade verkstad.

Det är alltså inte inflytande, insyn eller engagemang som ska stärkas för att demokratin ska stärkas. Ju mindre människor vet desto starkare blir politikernas makt och i deras ögon också demokratin.

För det är länge sedan som politikereliten tyckte att demokrati har med folkets inflytande att göra. Idag handlar demokrati om värderingar och "alla människors lika värde". Folkligt inflytande, som vi sett prov på i Storbritannien, är något obehagligt som står i vägen för demokratin.


text av Björn Björkqvist
https://www.facebook.com/b.bjorkqvist/?fref=photo
 


Comments
Leave a Reply