Picture
Dessa s.k. signalement har två huvudsyften. 1. Att inte få fast någon 2. Att inte bli anklagade för att "fiska i grumliga vatten" som det heter från PK-håll.
 


Comments
Leave a Reply