Picture
”Ökad grov brottslighet, utanförskapsområden, flyktingkrisen med fullsatta asylboenden och inte minst terrorhoten håller på att knäcka rättsväsendet. Chefsåklagare Pär Andersson varnar för en pågående systemkollaps inom polisen.”

SD är det parti som länge varnat för den katastrofala utvecklingen inom polisen och har som enda parti budgeterat för ordentliga resurshöjningar och utökade befogenheter för ordningsmakten.

För att återigen få ett fungerande rättsväsende behövs Sverigedemokraternas politik.


Det håller på att kollapsa överallt, minst inom vården, varenda muslimsk kvinna går med magen i vädret plus en hög ungar efter, inte undra på att barnmorskor och vårdplatser inte räcker till.

http://nyheteridag.se/chefsaklagare-varnar-for-krackelerande-rattsvasende-forsta-tecknen-pa-att-systemet-kollapsar
 


Comments
Leave a Reply