Picture
Förslag som ska attrahera, ja vilka?, till på köpet orealistiskt i dessa tider när alla resurser går åt till invaderare. Vi får fler och fattigpensionärer och fler och fler handikappade, som får nej till hjälp av ekonomiska skäl. Ett helt onödigt parti.

Vill MP utplåna svenska landsbygden? Visst ser det så ut. MP vill ha kraftigt höjda skatter på bränslen, vattenkraft, kärnkraft, lastbilstransporter, flygresor, konstgödsel och gud vet vad. Allt motiveras med ett allt mer ifrågasatt klimathot. Till detta kan läggas kärnkraftsavveckling, friår och kortare arbetstid, öppna gränser för invandrare och att ekonomisk utveckling inte längre är ett mål (där försvinner även framtida pensioner). Obegripligt att partiet kan få röster från andra än rödvinspimplarna på Södermalm i Stockholm.

Nu ska vi inte vara såna... Det där är ju snart minst hälften av alla i Miljöpartiet!
 


Comments
Leave a Reply