KOMMER NI IHÅG MALMÖ GATUKONTORS "STUDIEBESÖK" VÄRLDEN ÖVER? ENDAST EN STATLIG SPONSOR VAR INTRESSERAD TROTS ALLA STUDIEBESÖK.

Så har vi fått facit över hur användbara Malmö Gatukontors resor världen runt visat sig vara. Det inkluderar att åka till Kalifornien för att studera toaletter för 132 000 kronor och totalt studieresor på två miljoner för personalen och politikerna.

Detta var tänkt att spara pengar på det skattefinansierade jippot Malmöfestivalen. Budgeten är 24,6 miljoner kronor och i år lyckades man trots alla studieresor endast få en enda sponsor. Det handlar om det statliga fastighetsbolaget Jernhusen som gick in med 350 000 kronor eller 1,4% av budgeten. Pengar som kunde tillfallit skattebetalarna via staten som utdelning istället. Frågan är hur Jernhusen alls kan gynnas av att göra reklam för ungdomar på en festival? Uppmuntra dem att bege sig till en järnvägsstation och hänga?

Tydligen handlade nu studieresan till Kalifornien inte längre om toalettstudier, utan om sponsring. Fast ambitionen att få 20% sponsring gick det sådär med. Fast det var ju ett lyckat sätt att motivera en Kalifornienresa.

Sydsvenskan:

"Den USA-resan handlade mycket om sponsring. Den förra gatudirektören menade att kostnaderna för Malmöfestivalen skulle kunna sänkas med upp till 20 procent med hjälp av sponsorer, har kommunrådet Obradovic tidigare sagt till Sydsvenskan."

Sponsringen har fallit från en miljon kronor år 2010. Det bästa ekonomiskt torde vara att sluta åka på "studieresor" alls.

Malmö får omfattande kommunal skatteutjämning till sin budget och hela Sverige är alltså med och betalar inte bara för "studieresorna" utan också för delar av festivalen. Om någon upplever brister i kommunal kärnverksamhet som skola och omsorg i Malmö får de väl trösta sig med en festival istället.


http://www.sydsvenskan.se/2016-08-14/en-enda-sponsor-till-malmofestivalen
https://www.facebook.com/sloseriombudsmannen/photos/a.420017711370090.89372.408171019221426/1086338141404707/?&theater
https://www.facebook.com/sloseriombudsmannen/photos/a.420017711370090.89372.408171019221426/1079005185471336/?&theater
 


Comments
Leave a Reply