Picture
Anledningen till detta är att populism är en politisk rörelse som vädjar till folket, sunt förnuft och som angriper den politiska eliten. Politikernas förakt mot populism är i själva verket en välgrundad rädsla för vad folket vill...

Demokrati betyder folkstyre.Den som tycker att vi har demokrati i Sverige räck upp Din hand! Du är nog ganska ensam!

Underskatta inte vänsterns lek med ord, till exempel; "politiskt korrekt" vilket är en relativiserad lögn och inget annat. Det "goda" hatet. Svensk "doublespeak" är noga genomtänkt att påverka, på samma sätt som reklam. https://en.wikipedia.org/wiki/Doublespeak
 


Comments
Leave a Reply