Picture
100 procent kvinnor anses dock vara helt lagliga och jämställda. - OBS Varning! Kvinnan på bilden kan allvarligt skada din mentala hälsa.
Regeringen Löfven vill göra det olagligt med bolagstyrelser bestående av 61 procent män. Bolagsstyrelser och politiska styrelser med 100 procent kvinnor anses dock vara helt lagliga och jämställda.

Det jobbas ju för ett könsneutralt samhälle. OCH det är kvinnorna själva som bygger upp ett kvinnoförakt. Genom att tvinga in kvinnor i mansdominerade yrkesroller skapas ett odemokratiskt samhälle. Rätt man/kvinna på rätt plats så fungerar samhället bäst.

Källa: http://www.svd.se/regeringen-lagger-forslag-om-kvotering-i-borsbolag
 


Comments
Leave a Reply