Picture
Helvetes massa pengar som försvinner..
Mest bistånd ska gå till de allra fattigaste, säger man. I praktiken är det inte så. Biståndet styrs av politiker och deras ideologi. Det gör att det land som får mest av Sveriges bistånd är det islamistiskt och nationalsocialistiskt styrda Palestina. "Palestina är otroligt biståndsberoende”, säger miljöpartisten Ulrika Modéer, statssekreterare för biståndet och för Isabella Lövin (MP).

FN är dock av en annan uppfattning och anser Palestina är det mest utvecklade av länderna på biståndslistan. Varje år får de dessutom mångmiljardbelopp av både Saudiarabien, Storbritannien, USA, EU m.fl. Palestina är alltså INTE beroende av Sveriges bistånd.

Grafiken är dessutom från 2014 dvs. innan regeringen Löfven beslutade att fördubbla biståndet till Palestina...

Länder som INTE tar emot sina medborgare när vi vill skicka tillbaka dem, inte ska ha något bistånd...de pengarna måste vi ha för att ta hand om deras medborgare här...

Helvetes massa pengar som försvinner...


Källa: http://www.omvarlden.se/branschnytt/2015/palestina-tar-emot-mest-svenskt-bistand-per-capita/
 


Comments
Leave a Reply