Picture
Det kan ju bli motsatt efftekt,då det kan tyda på att det är tillåtet utanför centrum. 

Förtydligen så är sunt förnuft en superkraft numera.
 


Comments
Leave a Reply