Picture
Stefan "Röfven" Löfven
Hur är det egentligen med begreppet "Alla har lika värde"? Inför Gud, ja troligen/möjligen. I verkligheten/livet, NEJ! Människor är inte lika utan snarare OLIKA. Samhället bygger på OLIKHETER och skulle inte fungera annars. Nägon måste sköta Ica-butiken, en annan sportaffären, en tredje bensinmacken, en fjärde jobbar inom industrin och en femte blir läkare, osv. Människor specialiserar sig på det de har talang för, sedan får man utbilda sig, jobba och kämpa om man vill ha en annan position. Om alla skulle vara lika och jobba med samma arbete skulle samhället inte fungera som ett LAG. 

I ett hockeylag så kan t ex inte alla vara målvakt. Då skulle det inte bli så många mål gjorda framåt. Istället får EN person vara målvakt, EN annan vänsterback, EN tredje center, EN fjärde högerytter, osv. Om man vill ha en annan/byta position får man TRÄNA och bevisa för lagledaren att man klarar att spela någon annan roll. Människor är lika värda? Nej! Därför har Obama 27 livvakter, Stefan Löfvén 4 livvakter och du - förmodligen ingen! Om alla hade lika värde skulle människor också t ex ha samma lön vilket inte är fallet. 

Allas lika värde är ett svenskt PK-uttryck som används av olika politiska grupperingar som vill förvilla och rättfärdiga att åka snålskjuts och snylta på andras framgångar och/eller arbete som andra har lagt ned/utfört. I "demokratiska" kretsar används begreppet som ett argument eller "bevis" för att det skall vara helt OK att - som objuden gäst - ramla in i det svenska samhället/ "smörgåsbordet" och ta för sig av maten utan motprestation eller gåva/present. Detta är ett missbruk och missförstånd av begreppet. 

Allas lika värde betyder däremot att man skall man visa ömsesidig respekt för varandra och visa värdighet för individen. Svårigheten är att få detta att fungera när det kommer alltför många "spelare" som inte "smälter in i laget" p.g a de t ex inte har anpassat sig till språk, historia, religion/ värderingar, har "egna" lagar & regler, sedvänjor, kultur, osv. Ett sådant "lag" är omöjligt att nå framgångar med. Det blir kaos om inte individerna är MYCKET proffessionella och kan anpassa sig - vilket de flesta människor inte klarar. 

Det vi ser i Sverige idag är just detta kaos och omöjliga "lag" som inte går att få att fungera. Det är för många "spelare" som inte vill/kan anpassa sig till de svenska spelreglerna !! Det brukar gå under benämningen "Det mångkulturella experimentet i Sverige" !!

Hundar kan INTE leka med vargar - då blir de uppätna (trots att vargen är "stamfadern"). Vidare så växer t ex olika blommor och träd i olika delar av världen eftersom de har anpassat/specialiserat sig i sin utveckling till det klimat på den ort/det land där den skall växa och utföra sin uppgift. Varför skulle det vara annorlunda med människan?? 

Människan är - ur makrokosmiskt perspektiv - en del av naturen. Hon är en "atom/molekyl" som tillhör och är en del av jorden och har utvecklats/ anpassats genom historien åt olika håll och specialiserat sig för att överleva i respektive land/del av jorden med sitt respektive speciella klimat/förhållanden för att utföra sin speciella uppgift/ funktion. 

Inte så konstigt om det blir "Hund-Varg-konflikter" när olika folkslag stöter ihop och skall konkurrera på/i samma landområde - speciellt om det är folkslag som har rötter med geografiskt långa avstånd mellan länderna och det ena folkslaget egentligen växer på/i annat land !!

Svenska folket undrar naturligtvis:

- VAR STÅR STEFAN LÖFVÉN OCH S I DEN HÄR FRÅGAN ??
- HAR S FÖRSTÅTT OVANSTÅENDE ??
- VARFÖR LEVER INTE STEFAN LÖFVÉN OCH S SOM DE LÄR ??
.
.
Av Björn Olanders
 


Comments
Leave a Reply