Picture
S+MP REGERINGEN MÖRKAR - INVANDRINGEN ÖKAR
Under 2016 har S+Mp-regeringen vid flertalet tillfällen framhållit att antalet asylsökande har minskat, vilket är korrekt. Vad de däremot INTE nämner är att antalet beviljade uppehållstillstånd ökar, dvs den egentliga INVANDRINGEN HAR ÖKAT UNDER 2016!! I nuläget pekar prognosen mot ett rekordantal om 125.803 st beviljade uppehållstillstånd. 

Detta innebär att 573.325 – över en halv miljon – uppehållstillstånd beviljats på bara de 5 senaste åren. Detta är 28% av den totala antalet uppehållstillstånd sedan 1980. Bara 11,4% (=1 av 9 st) – är arbetskraftsinvandring, resterande 88,6% (=8 st) kommer av andra skäl och består huvudsakligen av flyktingar och anhöriga samt en mindre andel adoptivbarn, gäststuderande, EES och tidbegränsade. 

Migrationsverket har under 2016 fortsatt att bevilja lika många - ELLER MER - uppehållstillstånd som under 2015! T o m tredje kvartalet 1 jan - 30 september 2016 beviljades totalt 94.094 uppehållstillstånd (förstagångsbeslut/tillstånd, dvs exkl personer som haft ett uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och blir beviljade en förlängning av detta). 

Detta innebär att prognosen för det totala antalet beviljade uppehållstillstånd med nuvarande tempo kommer att landa på 94.094 x (365 dgr/273 dgr) x 100% = 125.803 st. Förra årets utfall om 109.235 beviljade uppehållstillstånd ser därför i nuläget ut att överträffas med råge för helåret 2016! Även det tidigare rekordet om 116.587 beviljade uppehållstillstånd från 2013 ser ut att komma passeras!

Av de hittills beviljade 94.094 uppehållstillstånden utgörs 40.690 (43%) st av beviljade asylflyktingar och 22.661 (24%) anhöriga (=tillsammans 63.351 st eller 67%). Antalet beviljade uppehållstillstånd för arbete (arbetskraftsinvandring) uppgick endast till 19.112 (20%). Katastrofen fortsätter således för Sverige med ett allt större antal invandrare som skall försörjas med skattemedel !! 

Mellan 1980 t o m september 2016 beviljade Sverige totalt 2.070.982 st uppehållstillstånd. Utslaget på en befolkning om 9.851.017 personer (dec 2015) blir detta en andel om 21,0% !! Fördelningen per år fr o m 1980 t o m september 2016 visas nedan (källa: Migrationsverket, länkarna 0+1 nedan).
.
År.........Flyktingar......Anhöriga....Arbt/PUT.......Övriga.........Totalt
------ .....------------ ......-------------...-------------.......---------.......--------
1980.. ......4.062.... .......7.786................-..... .........821........12.669
1981.. ......3.857.... .......7.398................-..... .........391........12.186
1982.. ......6.266.... .......6.440................-..... .........366........13.072
1983.. ......3.668.... .......6.149................-..... .........476........10.293
1984.. ......5.413.... .......6.561................-..... ......1.650........13.624
1985.. ......7.314.... .......6.944................-..... ......1.850........16.108
1986.. ....11.486.... .......9.670................-..... ......1.712........22.868
1987.. ....14.042.... .....12.387................-..... ......1.998........28.427
1988.. ....16.125.... .....15.093................-..... ......1.858........33.076
1989.. ....24.879.... .....18.029...............-..... .......1.608........44.516
1990.. ....12.839.... .....22.221...............-..... .......2.060........37.120
1991.. ....18.663.... .....21.230...............-..... .......2.055........41.948
1992.. ....12.791.... .....19.662...............-..... .......2.149........34.602
1993.. ....36.482.... .....19.796...............-..... .......2.491........58.769
1994.. ....44.875.... .....25.975...............-..... .......8.010........78.860
1995.. ......5.642..........19.707...............-.............6.947........32.296
1996.. ......4.832.... .....18.816...............-..... .......7.742........31.390
1997.. ......9.596.... ....18.910................-..... .......7.626........36.132
1998.. ......8.193.... .....21.673...............-..... .......9.204........39.070
1999.. ......5.597.... .....21.681...............-...... ......9.755........37.033
2000.. ....10.546.... .....22.840..........15.759.......11.345........60.490
2001.. ......7.941.... .....24.524..........12.809.......11.598........56.872
2002.. ......8.493.... .....22.346..........10.135.......13.422........54.396
2003.. ......6.460.... .....24.553..........10.249.......15.525........56.787
2004.. ......6.140.... .....22.337............8.259........21.805.......58.811
2005.. ......8.859.... .....21.908............5.985........25.711.......62.463
2006.. ....25.096.... .....26.668............6.257........28.415.......86.436
2007.. ....18.414.... .....28.975............9.859........28.847.......86.095
2008.. ....11.237.... .....33.184..........14.513........31.087.......90.021
2009.. ....11.265.... .....37.710..........17.954........31.715.......98.644
2010.. ....12.130.... .....29.837..........16.373........33.118.......91.458
2011.. ....12.726.... .....32.114..........17.877........30.417.......93.134
2012.. ....17.405.... .....40.873..........19.936........32.876.....111.090
2013.. ....28.998.... .....39.783..........19.292........28.514.....116.587
2014.. ....35.642.... .....42.214..........15.872........16.882.....110.610
2015.. ....36.645.... .....43.259..........16.975........12.356.....109.235
2016-09..40.690.... .....22.661..........19.112........11.631.......94.094
-----------..----------. . ... .---------. . . .. .----------. . .. .---------. . .-----------
S:a........555.311.......822.865.........237.179......455.627...2.070.982
.
Sverige har sedan 1980 fram t o m 30 september 2016 tagit emot och beviljat 2.070.982 uppehållstillstånd varav 555.311 flyktingar, 822.865 anhöriginvandrare, 237.179 Arbetsmarknadstillstånd/PUT, samt 455.627 Övriga (Gäststuderande, Adoptivbarn, EES samt tidsbegränsade) !!
.
FAKTA/SLUTSATSER:
------------------------------
• Andelen flyktingar uppgår från 1980 t o m september 2016 till (555.311 / 2.070.982) x 100% = 26,8%. 

• Andelen arbetskraftsinvandring (Arbetsmarknadstillstånd/PUT) uppgår från 1980-september 2016 endast till (237.179 / 2.070.982) x 100% = 11,4%, dvs ~ 1/9 eller 1 av 9 (men påstås ofta vara högre av vissa, fantasifulla politiker). Troligen så är den här siffran egentligen betydligt lägre, kanske inte ens hälften (5,7%) eftersom det förekommer ett stort antal konstgjorda, konstruerade arbetsintyg som säljs på den illegala marknaden. Resterande 88,6% (troligen drygt) utgörs av flyktingar, anhöriginvandrare, gäststudenter, EES, adoptivbarn samt tidsbegränsade tillstånd, dvs invandring av andra skäl än att de fått arbete i Sverige. 

• Andelen anhöriginvandring uppgår till (822.865 / 2.070.982) x 100% = 39,7%. 

• För flyktingar uppgår andelen anhöriginvandring de senaste 15 åren till (114.976 / 288.143) x 100 % = 39,9%

• Andelen gäststudenter uppgår för perioden 1980-september 2016 till (156.598 / 2.070.982) x 100% = 7,6%

• Adoptivbarn har en andel om (24.526 / 2.070.982) x100% = 1,2% från 1980-september 2016

• Andelen EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) för uppehållsrätter till medborgare bosatt i annat EU-land uppgår för perioden 1980-september 2016 till (274.503 / 2.070.982) x 100% = 13,3% 

• Tidsbegränsade tillstånd uppgår till (2.218 / 2.070.982) x 100% = 0,1% för perioden 1980-september 2016.

Totalt sökte 162.877 personer asyl i Sverige 2015 enligt Migrationsverkets statistik. Detta är dubbelt så många som 2014 och 3 ggr fler än 2013. Det är t o m LIKA MYCKET som det totala antalet beviljade asylansökningar inom hela EU förrförra året 2014 !! Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer år 2014 sammanlagt 162.770 asylansökningar. Hittills i år har 22.330 personer sökt asyl t o m september i Sverige vilket pekar mot 22.330 x (365 dgr / 273 dgr) x 100% = 29.855 för helåret 2016.

I vårbudgeten höjde S+Mp-regeringen budgeten för migration & integration till 72 miljarder kr. Detta är t ex 1,5 ggr MER än försvarsbudgeten om 48 miljarder kr och/eller 8% av statens totala budget 2016 !!

DETTA ÄR INTE RIMLIGT!! Man får påstå att Sverige definitivt redan har dragit sitt strå till stacken när det gäller invandring i Europa. Man måste förstå att svenska folket anser:
.
.
- NU BEHÖVS EN 99-ÅRIG PAUS FRÅN MER INVANDRING TILL SVERIGE OM NÅGON FORM AV INTEGRATION ELLER ASSIMILERING SKALL VARA MÖJLIG !! 
.
Av Björn Olanders
.
Länk 0. Migrationsverket, Översikter och statistik från tidigare år. http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d0d/1462790765011/Beviljade%2Buppehållstillstånd%2B1980-2015.pdf

Länk 1. Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter.http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159ee19/1475480538993/Beviljade+uppehållstillstånd+2016.pdf

Länk 2. Sverige tar emot flest flyktingar i EU !https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1591798244422546?__mref=message

Länk 3. Kostnad för invandringen 318 miljarder kr i budgeten för 2017!! https://www.facebook.com/frikonservativ/photos/a.1555505408051830.1073741828.1551772258425145/1770237989911903/?&theater

Länk 4. Sverige ”trampar vatten” – BNP per capita minskar!! https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1587965854805785?__mref=message

Länk 5. Flyktinginvandring. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Flyktinginvandring/

Länk 6. Flyktinginvandring internationellt. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Flyktinginvandring---internationellt/

Länk 7. Utbildningsnivå utrikesfödda. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/

Länk 8. Sysselsättningsgrad efter vistelsetid. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Sysselsattningsgrad-efter-vistelsetid/

Länk 9. Sysselsättningsgap internationellt. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Sysselsattningsgrad---internationellt/

Länk 10. Arbetslöshet efter vistelsetid. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/

Länk 11. Arbetskraftsinvandring internationellt.http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetskraftsinvandring/Arbetskraftsinvandring-internationellt/

Länk 12. Fördjupning, Arbetskraftsinvandring. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetskraftsinvandring/Arbetskraftsinvandring-forklaras-/

Länk 13. Statens budgetunderskott -125 miljarder kr 2015-17! https://www.facebook.com/frikonservativ/posts/1646479652287738:0

Länk 14. Orimlig kostnad för invandringen. SvD 22 okt. http://www.svd.se/orimlig-kostnad-for-invandringen

Länk 15. 162.877 asylsökande år 2015. Migrationsverkets statistik 31 dec, inkomna ansökningar om asyl. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Aktuell-statistik.html

Länk 16. Dramatiskt ökad kostnad för ensamkommande. SVT 21 okt.http://www.svt.se/nyheter/inrikes/dramatiskt-okad-kostnad-for-ensamkommande

Länk 17. Skattehöjningar om 121 miljarder kr. Konjunkturinstitutet 26 augusti.https://www.facebook.com/frikonservativ/photos/a.1555505408051830.1073741828.1551772258425145/1627126390889731/?
 


Comments

10/22/2016 14:50

This organization has giving its best products the workers who are working under it are getting many benefits and happy to work with it. Business is the way that we can survive our abilities to word the world. It is important to start it with full honesty for getting good feed back.

ReplyLeave a Reply