Picture
Så kan man bli väckt i det nya Sverige! Risken att åka fast är obefintlig och åker man fast så rör det sig om timmar innan man är frikänd.

"– Han hade ett afrikanskt utseende var kanske omkring 18 år gammal. Han hade bara t-shirt på sig så han måste bo någonstans i närområdet, säger Sofia." 
Detta "glömde" Aftonbladet att skriva.


http://nwt.se/…/2016/11/27/sofia-antastades-i-hemmet-nar-hon
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23998746.ab?eav=7f4973978511c4ec2a3f0e78594e2b432d5d35c3
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 


Comments
Leave a Reply