Picture
Jimmie Åkesson SD
 Hej Lena Mellin! Angående din krönika idag vill jag tillägga följande. Du skriver att Jimmie Åkesson ”får helt enkelt skärpa till sig och våga fatta beslut”. Detta måste jag hävda är ohederligt av dig av flera skäl.

För det första meddelade Jimmie Åkesson under sin pressträff i riksdagen i samband med gårdagens votering, att han avser invänta rättsväsendets utredning. Innan vi exakt vet vad som har hänt är detta en fullt rimlig inställning. Vid platsen fanns flera vittnen, både privatpersoner, ordningsvakter och poliser, varpå jag är övertygad om att en komplett bild snart kommer att stå klar.

För det andra har du fel vad gäller riksdagens regelverk för utskottsplaceringar. Jag ringde dem precis och dubbelkollade. Det stämmer att riksdagsmandatet Kent Ekeroth sitter på är Sverigedemokratiskt, men för att permanent flytta någon från en ordinarie utskottsplats, så krävs den enskilde ledamotens underskrift och godkännande. Trots att mandatet i sig är partiets, så har partiet endast begränsade möjligheter att flytta någon, när denne en gång har utsetts till ordinarie ledamot i ett utskott.

För det tredje förutsätts att Kent Ekeroth kommer att lyssna på den uppmaning Jimmie Åkesson gav vad gäller hans timeout. Hur framtiden ser ut därefter, när rättsväsendet har gjort sin bedömning, är inget man kan sia om i dagsläget.

Innan du skriver din nästa krönika, är det klädsamt om man först noterar hur saker faktiskt ligger till. Det som har hänt är för allvarligt för att nyttjas i en oseriös pajkastning.

Med vänliga hälsningar
Mikael Eriksson
Politisk sekreterare till
Jimmie Åkesson
Sverigedemokraterna

Bara lugn, det är ingen vettig människa som bryr sig om vad Lena Mellllin skriver. Arbete på något av våra mediaföretag är jämförbart att arbeta på statsunderstödd verksamhet. Bara ljug.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23986633.ab
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 


Comments

filip
11/26/2016 08:16

ditt lögaktiga äckel

Reply
Bengt häggström
11/26/2016 18:25

Hoppas att partiet går vidare, kommer med några bra o folkliga idéer som rör framtiden inte bara det som hänt, chansen att växa är stor eftersom hen Bata blåser runt.

Reply
Lennart Ek
12/27/2016 00:21

Sluta köp och läs denna censurerade och förljugna vänster blaska, den är helt styrd av vår ruttna regering.

ReplyLeave a Reply