Picture
Nu föreslår Stefan Jakobsson (SD), långsiktigt hållbara politiska satsningar genom Shanghai-modellen, för alla lärare, i alla ämnen.

Förslag som denna är så viktig för skolpolitiken och dess effekt på vårt samhälle! Lärare ska anses som en viktig nyckenroll att förmedla kunskap o samtidigt ges en betydelsfull hög postiotin i samhället med karriärs o utvecklingspotensial! De är lärarna och de som arbetar med våra barn som ska lära den nya generationens medborgare att bli kompetenta, duktiga ansvarstagande vuxna individeri framtiden o som lyfter samhället såväl som bidrar positivt på så vis driver utvecklingen framåt! Vi behöver lyfta upp skolan o lärandet och se över hela skolpolitiken, att reformera om till ett än mer effektivare, lustfullt som innovativt lärande med delaktigt o ansvar för sin framtid. Vi måste flytta fram våra positioner o ställning i världskokuransen iom den ökade globaliseringen och hänga med i den ökade utvecklingen i detta så snabbt föränderliga samhälle. Framförhållning och långsiktigt tänk ur ett helhetsperspektiv är AoO. Att höja statusen för lärandet och ge bättre förutsättningar inför framtidens många utmaningar, att åter igen bli världens bästa skola

Modersmålsundervisning är dock något som bör utvärderas då detta är en bidragande effekt till negativa resultat. Det höjer skolresultaten kortsiktigt genom att undervisa elever på kurser som dessa redan innan tillfullo behärskar dock tror jag de sänker resultaten i stort då det är stor kontrast till andra kurser. Att hoppa mellan olika språk tror jag är problematiskt och vi bör istället utnyttja dessa resurser till att undervisa från modersmål till svenska istället för tvärtom.

Finland tog efter Sverige när den svenska skolan fungerade innan all reformiver och pedagogik hit o dit.


Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 


Comments
Leave a Reply