Picture
”Det är läkare, det är ingenjörer, det är sjuksköterskor. Sen har vi några som har väldigt låg utbildning.”  Vi fattar rent ut inte varför dessa sk styrande politikerna de senaste 10-15 åren försöker mörka hur verkligheten ser ut. Vilken agenda regerar de efter? Jag känner att det inte är för Svenska folkets bästa, så vad finns där bakom dessa idioter till politiker vi har?

- 31 procent har inte gått ur grundskolan. 
- 17 procent har grundskola (9 år).
- 1 procent har uppgivit att de jobbat som läkare och sjuksköterskor.

Är man statsminister avkrävs man inga fakta utan kan ägna sig åt fake news bäst man vill!


#AlternativVerklighet
Politikfakta
Källa: http://www.expressen.se/ledare/en-direkt-forvanskning-av-verkligheten/
 


Comments
Leave a Reply