Picture
DOMSTOLSVÄSENDET ÄR OCKSÅ TRASIGT !

Peter Springare berörde de problem som polisväsendet har. Men även nästa steg i rättsprocessen är minst lika dysfunktionellt. Läs gärna nedanstående exempel som handlar om den spektakulära domen i Uppsala tingsrätt den 161230. En dom som strider mot normalt rättsmedvetande.

-----------------------------------------------------------------------------

VARFÖR UTVISAR MAN INTE ?

Är domstolar politiska?
Nej, men visst handlar det många gånger om domar i politiskt korrekt anda. Den politiskt korrekta andan tycks vara att stor hänsyn skall tagas till gärningsmännen och deras intressen. Hänsyn till brottsoffret och svenska folkets intressen verkar dock ofta vara mindre viktig.

Alla aktörer i en domstol har egna privata politiska åsikter. Det gäller naturligtvis även de som dömer, d.v.s. domare och nämndemän. Att tro något annat än att dessa personers privata åsikter kan påverka domar är naturligtvis naivt.

-----------------------------------------------------------

DETTA HAR HÄNT

Hösten 2016 begås i Uppsala en våldtäkt på ett barn under bestialiska och våldsamma former. Brottsoffret luras iväg till en undanskymd plats och övermannas där av gärningsmännen. Därefter misshandlas och hotas han med bl.a. kniv och samtliga fem gärningsmän våldför sig på honom genom analt samlag.

Övergreppen filmas dessutom av gärningsmännen för att ”ha som minne” (citat ur domen). Efter avslutat övergrepp hotas brottsoffret med diverse repressalier om han berättar om det inträffade.

Brottsoffret kommer sannolikt att få livslånga, såväl fysiska som psykiska, men av det inträffade.

-----------------------------------------------------------

VILKA ÄR GÄRNINGSMÄNNEN ?

Samtliga fem gärningsmän är medborgare i Afghanistan och är sannolikt s.k. ensamkommande flyktingbarn eller nyanlända.

Samtliga har uppgivit sin ålder till strax under 18 år. Hur gamla de egentligen är är det väl ingen förutom de själva som vet. I de kretsar där dessa unga män rör sig verkar det dock vara allmänt känt att man genom att utge sig för att vara barn, d.v.s. under 18 år kan få en positiv särbehandling samt diverse förmåner.

Det svenska samhället tycks idag sakna vilja och/eller möjlighet att utreda ålder i samband med rättsprocesser eller i andra fall där ålder kan ha betydelse för diverse avgöranden.
-----------------------------------------------------------

DOMEN I UPPSALA TINGSRÄTT

Den 161230 har Uppsala tingsrätt meddelat domarna. Samtliga fem tilltalade döms för grov våldtäkt.

Straffen som av många skulle beskrivas som betald semester är naturligtvis stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Samtliga döms till sluten ungdomsvård på lite över 1 år. Att de sedan inte blir utvisade, utan får vara kvar i Sverige efter avtjänade straff är om möjligt ännu mera stötande.

-----------------------------------------------------------

VAR DOMSTOLEN ENIG ?

Ja, såväl domaren som de 3 nämndemännen har ställt sig bakom de mycket milda straffen, samt bakom beslutet att gärningsmännen får stanna kvar i Sverige efter avtjänade straff.

Nämndemännen i rättegången var:

- Bernt Sahlberg, Centerpartiet
- Kurt Troell, Moderaterna
- Anneli Johansson, Lokala partiet i Heby

Eftersom nämndemännen som dömer är utsedda av politiska parter kan man absolut påstå att partierna har ett ansvar. De personer som utses till nämndemän bör rimligen dela och följa respektive partis s.k. värdegrund.

Centerpartiets och Moderaternas värdegrunder tycks alltså innebära att brottslingar av denna typ skall få milda straff och därefter få stanna i Sverige.

Annars borde deras nämndemän har reserverat sig mot åtminstone denna del av domen.

Jag hoppas att dessa nämndemän ges möjlighet att, i svensk media, offentligt förklara och försvara sina ståndpunkter.

Nämndemännen hade kunnat döma till utvisning, men valde att inte göra så.

-----------------------------------------------------------

JURIDIK ÄR INGEN EXAKT VETENSKAP

Olika personer och olika domstolar kan döma på olika sätt. Exakt samma fall kan dömas på olika sätt beroende på hur domstolen väljer att värdera fakta i målet och hur domstolen väljer att ta hänsyn till den flexibilitet som lagstiftningen ger utrymme för.

Jag vill dock påstå att dagens, för det allmänna rättsmedvetandet, ofta stötande rättstillämpning i allt väsentligt beror på en feg, ryggradslös och politiskt korrekt juristkår.

Att nämndemännen också tycks vara fega, ryggradslösa och politiskt korrekta beror förmodligen på att juristkåren är ett dåliga föredöme samt på påtryckningar från politiskt korrekta kretsar.

-----------------------------------------------------------

LÄS HELA DEBATTARTIKELN

Ovanstående är en förkortad version. Hela debattartikeln kan du hämta på nedanstående länk:
http://www.medborgarrevision.se/90-dok/uppsaladomen-2a4.pdf

-----------------------------------------------------------

SPRID INFORMATIONEN

Det är viktigt att sprida den här informationen, och det kan alla hjälpa till med.

På Facebook.
Dela det här inlägget på din egen Facebooksida, och/eller i grupper där du är med.

Som flygblad
Hämta en förkortad version för utskrifts på en A4-sida på nedanstående länk
http://www.medborgarrevision.se/90-dok/uppsaladomen-1a4.pdf

Kopia på domen
Domen är en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Den kan beställas från domstolen eller hämtas direkt på nedanstående länk
http://www.medborgarrevision.se/…/uppsalatr-b5953-16-161230…
Stefan Fahlander‎ 

Jag tror domstolarna är korrupta dom utvisar aldrig våldtäktsmän
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 


Comments
Leave a Reply