Picture
Prognos visar relativt små förändringar jämfört med förra prognosen. Dock står det klart att regeringens regelskärpningar är otillräckliga för att nå en ansvarsfull invandring. Under innevarande år väntas 34 700 nya ansökningar inkomma, vilket nästan motsvarar befolkningen i både Rinkeby och Tensta.

Myndigheten räknar också med en ökande trend fram till 2021 då 49 000 nya ansökningar antas.

Det är också tydligt att regeringens regelförändringar vad gäller anhöriginvandringen knappt alls har haft någon effekt på antalet ansökningar. Trots att ett nytt regelverk antogs förra året, förväntas fortfarande drygt 341 000 nya ansökningar om anhöriginvandring inkomma till myndigheten under åren 2017-2021. Även om inte alla dessa i slutändan godkänns, riskerar det att ge kommunerna enorma konsekvenser i termer av tillgång till välfärd och välfärdstjänster.

Sverige behöver göra mer för att nå en ansvarsfull invandringspolitik.


Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 


Comments
Leave a Reply