Picture
Bilden visar Rashid Musa
Ny rapport från MSB slår fast att "Muslimska brödraskapet" växer i Sverige, genom bl a infiltrering av generösa integrationssystem. Från rapporten:

"I grunden håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund. På det viset är MB:s aktivister ett långsiktigt hot mot landets sociala sammanhållning."

Läs hela rapporten här:
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

Bilden visar Rashid Musa, Ordf. i Sveriges Unga Muslimer, en organisation med kopplingar till Muslimska Brödraskapet, som under lång tid finansierats med skattemedel.

Krossa Åsiktskorridoren
 


Comments

10/19/2017 21:07

I actually do not know what to say. This article left me with so many questions in my mind because I failed to understand this message, I am hoping that you will provide a translator for this article so that other readers will be able to understand what you have written. Most of the time, website provides a translation of a certain article if it was not written on English. I am hoping that you will do the same thing!

ReplyLeave a Reply