Picture
Under år 2013 gav Uppsala kommun klartecken för byggnation av en moské eller islamiskt center i Stenhagen, Uppsala. Inför beslutet cirkulerade spekulationer kring hur dessa planer skulle kunna förverkligas. Framförallt var finansieringen högst oklar. Många Uppsalabor oroades över att terrorgrupper eller diktaturer skulle stå för finansieringen och därmed stärka sitt inflytande i området.

En SD-motion om att stoppa mosképlanerna röstades ner. Sedan dess har nu drygt tre år gått, men ännu syns inget islamiskt byggnadsverk på platsen.

Detta faktum trots att tusentals nyanlända invandrare har tagit sig till Uppsala kommun under de senaste åren. En stor andel av de nyanlända invandrarna kommer dessutom från länder som exempelvis Afghanistan, Irak, Syrien och Somalia där en kvalificerad majoritet sympatiserar med islam. Den påstådda efterfrågan och finansieringsmöjligheterna för moskén borde således ha ökat.

Vi är många som är nyfikna på vad som egentligen är på gång med dessa mosképlaner. Därför har en interpellation lämnats in till Uppsala kommunfullmäktige för att få svar från de rödgröna om vad som har hänt i ärendet.

I Sverige har vi kyrkor. Ska vi börja bygga Tempel åt Buddister också?


Simon Alm
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook - Insändare
 


Comments
Leave a Reply