Picture
Det är bra att Sverige återinför värnplikten?
ALLMÄN VÄRNPLIKT ÅTERINFÖRS I SVERIGE
– RYSSLANDS ÖKADE AGGRESSION LIGGER BAKOM

Värnplikten som varit vilande sedan 2010 ska nu återinföras i Sverige och beslutet tas av regeringen redan idag, avslöjar SVT.
Anledningen är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats, dvs Rysslands ökade aggression.Den andra orsaken är att modellen med frivillig rekrytering inte lockat tillräckligt många till Försvarsmakten.

Det råder bred enighet i Sveriges riksdag kring synen på Ryssland.

S:
- Annekteringen och den ryska inblandningen i östra Ukraina är den största utmaningen för den europeiska säkerhetsordningen sedan andra världskriget, sa
försvarsminister Peter Hultqvist (S) i fjol som även kallat det ryska beteendet i Östersjön för farligt, hänsynslöst och provokativt https://goo.gl/rHTqFV.

M:
- Den negativa utvecklingen i Ryssland är särskilt oroande. I takt med att läget för demokrati och yttrandefrihet kraftigt försämrats har rysk utrikespolitik fått en mer revanschistisk prägel. Ryssland agerar allt mer aggressivt mot länderna i sin närhet med återkommande hot och territoriella kränkningar, skrev AKB (M) i GP 2016 https://goo.gl/HmzBVQ.

SD:
- Putinregimen är en auktoritär antidemokratisk regim som vi tar avstånd från på alla möjliga sätt, sa Mattias Karlsson (SD) till SVT Aktuellt i september.

Alla allianspartier har givit positiva signaler till att återinföra värnplikten uppger SvD https://goo.gl/igecVW.

Mönstringsplikt införs redan i sommar för dem som är födda 1999 och 2000 men ingen kommer tvingas att genomföra värnplikten som det var förr i Sverige.
– Intresse, motivation och vilja är en grundbit i rekryteringen och jag tror att det kommer att vara väldigt avgörande, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till SVT. Planen är att minst 4 000 per år ska genomföra värnplikten 2018-19. Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017, och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från 1 januari 2018 uppger SVT https://goo.gl/hLKGDG.

ANALYS
Säkerhetsläget var mycket bättre i Sveriges närområde för bara några år sedan och för 10-15 år sedan såg Europa ut att gå emot en historiskt lugnare period. Då var det naturligt att dra ned på försvaret, även om neddragningens skala kan diskuteras. Nu har läget förändrats och det råder bred enighet bakom att satsa på försvaret. Moderaterna gav i morse besked om att man ställer sig positiv till S och MP:s beslut om att återinföra lumpen.

Marcus Oscarsson
---

Att 13000 personer kallas till mönstring varav 4000 "frivilliga" väljs till värnplikt är ingen allmänn värnplikt.  Det verkar mest vara sätt att justera ungdomsarbetslösheten inför valet 2018.

Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat--- (( Titta hit alla kvinnor denna lånk är till er )) ---
 


Comments
Leave a Reply