Picture
Picture
Vi ser varje dag nya mord och våldtäkter som direkt följd av kravlös bidragspolitik som lett till en invasion av bidragsmigranter.

Nu är det hög tid för massiv repatriering innan det totala inbördeskriget är ett faktum!

Sluta envisas med INTEgration.

Prata repatriering.

-För ett tryggare Sverige
-För ett rättvisare Sverige
-Ordning och reda på riktigt

Jag föreslår följande, har ni några andra bra krav?

1. "Vi kräver att BRÅ slutar mörklägga statistik - gör som våra grannländer - verka för frekvent uppdaterad statistik och faktatransparens"

2. "Vi kräver omedelbar utvisning av alla invandrade och asylsökande våldtäktsmän, terrorister, fängslade och kriminella"

3. "Vi kräver omedelbart indragna medborgarskap, PUT och bidrag för de som är icke självförsörjande och reser på semester till det land de sagt sig fly ifrån"

4. "Vi kräver att alla illegala och de som nekas asyl utvisas ur landet direkt och hålls i polisens eller militärens förvar tills dess de lämnat landet"

5. "Vi kräver att Migrationsverket omprövar alla beslut bland de ca 90% asylsökande som passerade Sveriges gräns utan ID-handling. Kan de inte styrka sin identitet, har de följt råden att slänga sina handlingar av flyktingsmugglare och/eller ljuga om sin nationalitet och ålder, ska de utvisas omedelbart och inte tära på den välfärd som så många andra behöver"

6. "Vi kräver att migrationsuppgörelsen med MPs krav att Afghanska ungdomars familjer genom anhöriginvandring ska få komma till Sverige, ges bostad och leva på bidrag helt kravlöst upphävs. Gör inte termen "ankarbarn" till verklighet."

7. "Utvisa aldrig mer en skötsam invandrare som har jobb, betalar skatt, lärt sig svenska och är fri från brottslighet bara för att facket underkänner hans/hennes lön eller arbetsvillkor"

8. "Sanning är inte rasism. De som vill ge epitet åt folk baserat på deras åsikter, jobb, klädval eller hudfärg är rasister"

9. "Allas lika värde ska gälla på riktigt.

Likavärdesprincipen måste gälla när det gäller kvotflyktingar. Samma satsning per flykting oavsett land. 

Det viktiga är inte var hjälpen sker utan hur många verkliga flyktingar som erbjuds värdig hjälp. Människovärdet ska värnas - inte vissa länders inbillade godhet som leder till diskriminering.

Bidragsmigration måste bekämpas. Verkliga flyktingar måste hjälpas. 

Utan att stjälpa Sveriges välfärd som möjliggör långsiktig godhet."

10. "Allas lika värde när det gäller svenska medborgare ska också gälla. Ingen ska ha rätt till större förmåner än en fattigpensionär som jobbat i Sverige hela sitt liv. Medborgarskap och välfärd ska förtjänas i inkrementella steg i förhållande till hur mycket man arbetat och skött sig. Det är rättvisa."

11. "Alla bidrag och omkostnader för bl.a. boende och vård ska utgöra lån och återbetalning ska ske genom självförsörjning senast efter tre år annars sker tvångsutvisning ifall det land man flytt från inte är i krig"

Det är inte främlingsfientligt att värna fred och fridsamma.

- Göran Andersson
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat)
 


Comments
Leave a Reply