Picture
JImmie Åkesson är uppvuxen i Sölvesborg. Efter att ha varit medlem i Moderat skolungdom gick han 1995 med i Sverigedemokraterna.Det som fick Åkesson att byta parti var frågan om EU-medlemskapet. Engagemanget på riksnivå inleddes 1997, då han valdes till suppleant i partistyrelsen. Sedan dess har han haft flera uppdrag, bland annat inom partiets pr-enhet och som ordförande för programkommissionen. Efter valet 1998 var han med om att återbilda Sverigedemokratisk Ungdom, där han först blev vice ordförande och 2000–05 förbundsordförande. Sedan 1998 är han ledamot i fullmäktige i Sölvesborgs kommun.

Efter inre stridigheter inom Sverigedemokraterna föreslogs Åkesson av valberedningen till ny partiledare 2005. Vid riksårsmötet den 7 maj 2005 vann Åkesson över den tidigare partiledaren Mikael Jansson med röstsiffrorna 91–50. Åkesson är från och med sommaren 2005 heltidsarvoderad som partiledare.

Den 19 oktober 2009 publicerade Aftonbladet ett islamkritiskt inlägg av Jimmie Åkesson på sin debattsida. Debattartikeln hävdade att olika företeelser förknippade med islam var det "största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget". Aftonbladets redaktion hade rubriksatt artikeln med ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. Debattartikeln blev mycket uppmärksammad. Jimmie Åkesson mötte näringsminister och vice statsminister Maud Olofsson i en direktsänd debatt på SVT med anledning av debattartikeln.Centrum mot rasism JK-anmälde artikeln som hets mot folkgrupp. JK ansåg inte att innehållet i artikeln utgjorde hets mot folkgrupp och beslöt därför att inte inleda förundersökning.[8] Opinionsinstituten United Minds och Synovate konstaterade att debatten om Sverigedemokraterna ökade deras väljarstöd i deras respektive opinionsmätningar under oktober månad samma år.

I februari 2010 presenterade tidskriften DSM en undersökning som visade att Jimmie Åkesson var Sveriges nionde viktigaste opinionsbildare under 2009, enligt cirka 150 av Sveriges ledarskribenter, debattredaktörer, krönikörer och samhällsdebattörer. Tidskriften Fokus rankade Åkesson som Sveriges femte mäktigaste person 2013. För året 2014 blev Åkesson den största opinionsbildaren, enligt DSM, bl.a. med motivering att han har förändrat det politiska landskapet.

Åkesson är förlovad med Louise Erixon, som är sekreterare åt Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare samt andre vice talman i riksdagen. Louise Erixon är dotter till Margareta Larsson, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och nu politisk vilde.

Åkesson blev den 17 oktober 2014 sjukskriven på obestämd tid på grund av utbrändhet.

Den 23 mars 2015 annonserade Åkesson en återkomst till svensk politik. I en intervju på norska Skavlan sade han att han inledningsvis inte kommer att arbeta heltid och inte heller ta på sig så stor utåtriktad roll. Men att han har för avsikt att gradvis komma tillbaks i svensk politik. 

Riksdagsledamot
I riksdagsvalet 2010 kandiderade Åkesson på plats nummer 1 på Sverigedemokraternas riksdagslista. Partiets framgång i valet resulterade i att Åkesson valdes in i riksdagen från Jönköpings läns valkrets på plats 327. Som nybliven riksdagsledamot blev Åkesson ledamot i Krigsdelegationen.

Studier
Innan Åkesson blev politiker på heltid bedrev han studier i bland annat statsvetenskap, forskningspolitik, förvaltningsrätt, ekonomisk historia, filosofi, nationalekonomi och samhällsgeografi vid Lunds universitet. Åkesson har påbörjat kurser motsvarande 235,5 akademiska poäng och godkänts på 127,5 av dessa.
Kom gärna med kommentarer genom att kommentera nedan och på Facebook  
Insändare (Och Annat)
 


Comments
Leave a Reply