Picture
2016 höjdes skatten på bensin och diesel med 60 öre per liter respektive 66 öre inklusive moms. Men det stannar inte där. Den nya indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år.
Skatteuttaget kommer att räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter. En enkel beräkning visar att med en prisutveckling på 2 procent per år höjs skatten på bensin och diesel per automatik med 48 procent på bara 10 år. Det motsvarar 3 kronor per liter. Utan att något beslut behöver fattas i riksdagen. Det är oacceptabelt!

Några fakta om indexeringen och bensinskatten2016 höjdes skatten på bensin och diesel med 60 öre per liter respektive 66 öre inklusive moms. Men det stannar inte där. Den nya indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Inom ett par år kan bensinskatten därför ha stigit till 10 kronor per liter.

Skatteuttaget kommer att räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter. En enkel beräkning visar att med en prisutveckling på 2 procent per år höjs skatten på bensin och diesel per automatik med 48 procent på bara 10 år. Det motsvarar 3 kronor per liter. Utan att något beslut behöver fattas i riksdagen. Det är oacceptabelt! Faktum är att:


  • En stor majoritet av Sveriges befolkning är helt beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil. 
  • Höjningen av bensinskatten med 48 öre ger inklusive moms ett höjt literpris med 60 öre (för diesel blir höjningen 53 öre respektive 66 öre). För en barnfamilj innebär det höjd skatt med ca 2000 kronor 2016.
  • Cirka 66 procent av literpriset på bensin är ren skatt. Denna andel riskerar att öka till cirka 70 procent om 10 år till följd av den beslutade årliga uppräkningen av bensinskatten.
  • Bilister är redan kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Sedan 2006 har personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent på samma tid.
  • Bilister betalar idag in ca 60 miljarder kronor i särskilda skatter (drivmedelsskatter, fordonsskatt), men bara drygt 25 miljarder går till investeringar och underhåll av vägnätet.
  • Högre bensinskatt ger mindre frihet. En kraftig höjning av bensinskatten gör det svårare för människor att göra sådant som de själva vill göra och att bo där de själva vill bo. Den som är beroende av bilen straffbeskattas medan den som kan åka tunnelbana får bidrag. Den som har låg inkomst drabbas givetvis mest.
  • Bensinskatten slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.
  • Indexeringen är odemokratisk. Den indexering som följde med höjningen av bensinskatten vid årsskiftet och som innebär att bensinskatten ska stiga automatiskt varje år betyder att bensinskatten kommer att höjas med 48 procent på 10 år. Eller tre kronor mer per liter bensin. Plus moms, vilket är en skatt på skatten. Utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.

Vi svenskar är 2 promille (två tusendelar)av världens folk, fullkomligt vettlöst att straffbeskatta vårt folk som ger så mycket bistånd till andra länder utan minsta tacksamhet - BB i Sollefteå läggs ned för att spara 15 miljoner, men vi kastar ut 40 000 miljoner till u-hjälp, flyktingarna kostar bara i år 90 000 miljoner därtill måste vi betala 30 000 miljoner till EU- detta är ju helt sjukt....Hjälp till att protestera

Fullkomlig galet

http://www.ekonomifakta.se/…/…/Konsumtionsskatter-pa-bensin/
Cred http://www.skattebetalarna.se/kampanj/vada-bensinskatt
Left4photo Sveriges mest lästa politisk internetsida - Kom gärna med kommentarer om denna Insändare genom att kommentera nedan och på Facebook  (Och Annat)
 


Comments

Gustaf Norén
04/03/2017 22:14

Textinnehållet repeteras flera gånger! Varför det? Det verkar i högsta grad oseriöst. Gör om och gör rätt om ni inte vill att folk helt och hållet skall tappa förtroendet för er!

Reply
Hugo Teorèn
04/03/2017 22:16

Vad är detta för omtuggat tjat? Det räcker väl att ni skriver en sak en gång i stället för att tugga om det igen och igen! Eller skämtar ni?

ReplyLeave a Reply