Picture
"Jag känner vrede och sorg, men inte chock. Tyvärr har mycket talat för att det bara var en tidsfråga innan nästa attack skulle drabba Sverige. Jag följer utvecklingen via olika mediekanaler och står i kontakt med Riksdagens säkerhetstjänst.

Detta kommer att få långtgående konsekvenser för samhället och politiken på många områden. Rannsakning, analys och rättskipning får dock anstå till imorgon. Idag bör allt fokus läggas på medkänsla, stöd och livräddning."
/Mattias Karlsson, gruppledare Sverigedemokraterna


 Kungen - "Uttalande av H.M. Konungen med anledning av dagens händelse i Stockholm. / Statement by H.M. The King regarding today's events in Stockholm.

– Jag och hela Kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens attentat i Stock
holm. Bakgrunden till och omfattningen av det inträffade är ännu inte känd. Vi följer utvecklingen men redan nu går våra tankar till de drabbade och deras familjer.

Med anledning av dagens attentat i Stockholm avbryter Kungaparet sin resa i Brasilien och återvänder till Sverige. Till dess att statschefen är åter i landet fortsätter Kronprinsessan att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter."

Mörkret har lagt sig över huvudstaden. Det meningslösa våldet slog till hårt, brutalt och vidrigt. Döda och skadade medmänniskor. Tankarna går till offren och deras familjer efter den nationella tragedi som drabbat Sverige i dag. Vi har hittills varit förskonade förutom det misslyckade självmordsattentatet i Stockholm 2010. Utvecklingen i Västeuropa har dock visat att det endast varit en tidsfråga innan även Sverige skulle drabbats.  "Sverige har aldrig varit tryggare" säger Stefan Löfven en av dom som definitivt bidragit till hur det ser ut i dag! Vi är många som varnade för detta.
Picture
Picture
Picture
Picture
Left4photo Sveriges mest lästa politisk internetsida - Kom gärna med kommentarer om denna Insändare genom att kommentera nedan och på Facebook  (Och Annat)
 


Comments
Leave a Reply