Picture
Jag har idag polisanmält den Svenska regeringen för vållande till
annans död och kroppsskada samt tjänstefel. Enligt 3 kap 7 paragrafen brottsbalken är det ett brott att av oaktsamhet varit orsak till en annan människas död. Regeringen har genom oaktsamhet begått tjänstefel när man inte verkställt utvisandet av Rakhmat Akilov. Även om det inte funnits uppsåt till brott har regeringen stått likgiltig inför konsekvenserna av ett icke verkställt beslut. Oaktsamhet är tillräckligt för straffansvar. Regeringen har gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag.
Min förhoppning med detta är att få till en lagändring för hur man hanterar avvisning av personer som uppehåller sig i landet illegalt.
Ett stort skadestånd till de skadade och de omkomnas anhöriga vore också på sin plats. Och en ursäkt från regeringen över att man misslyckats med avvisningen av den här personen. Hade så skett hade detta aldrig behövt hända. Om fler gör en anmälan ökar chansen att göra sin röst hörd. Har ett brott begåtts eller kunnat undvikas ska vederbörande ställas till svars. 

Jag vill se en förändring för att kunna känna trygghet i att låta mina två flickor, 9 och 12 år gamla, växa upp i det här landet. 

 - pierreleander - Polisen Norrmalm

Man undrar varför man har lagar om utvisning när det inte verkställs. Man undrar varför man inte tar tag i stenkastning mot blåljus. Man undrar varför och hur det kan komma sig att vi har en massa papperslösa i landet har man ingen koll. Men det måste vara några i det här landet som tycker detta är OK och det är inte få. Trakasserier mot kvinnor verkar dom även gilla samt kringstrykande grupper av så kallade barn verkar vara OK. Undrar hur dessa människor tänker.

Äntligen, ta med den där jävla Reinfeldt på samma gång.

Det värsta av allt är att polisen inte får en krona extra efter detta! Helt Sjukt. Nu trodde man Polisen skulle få pengar så de kunde anställa 5-10000 fler poliser och börja klara upp brott osv, men
nej! http://www.expressen.se/nyheter/finansministern-inga-nya-pengar-till-polisen/
Left4photo Sveriges mest lästa politisk internetsida - Kom gärna med kommentarer om denna Insändare genom att kommentera nedan och på Facebook  (Och Annat)
 


Comments
Leave a Reply