Picture
För 18 månader sedan menade samma parti att ett uttalande som detta bottnade i djup rasism. Socialdemokraterna i Malmö goes full fascism och kräver total flyktingstopp.
Tino Sanandaji river fullständigt hål på socialdemokraternas naiva inställning till asylinvandringen kontra ekonomisk lönsamhet. Det är väl behövligt varje gång Tino ger debatten en frisk pust av realism:

"S-toppens krav på regeringen: Skicka inte nyanlända till Malmö. Socialdemokraterna i Malmö vill inte ta emot en enda nyanländ flykting under 2018. Staden måste bli undantagen från den nya ”anvisningslagen”, skriver partiet i ett kravbrev till regeringen.”

S osammanhängande position är att flyktinginvandring är en lönsam investering vars börda som måste dela jämnt. Flyktingar är lönsamma för andra kommuner, men en kostnad i just Malmö. EU måste ta sitt ansvar och rädda Sverige från invandringens belastning som är nödvändig för att finansiera framtida pensioner.

S har aldrig pressats att förklara hur detta går ihop. Om flyktingar är kostnad på kort sikt men vinst på lång sikt borde multikulturella Malmö, Botkyrka och Södertälje vara bland de första kommuner som realiserar denna påstådda vinst. Så är bevisligen inte fallet, på långt sikt har problemen bara växt.

Placeringsexperiment på 90-talet visade att flyktingar som hamnar i kommuner med hög arbetslöshet har lägre sysselsättning men att effekten är marginella. Inget som säger att flyktingar som är en kostnad för Malmö är en vinst bara de hamnar i Norrköping.

Det är svårt att ha sympati för en kommun som högljudd agiterat för att alla andra ska ta emot fler flyktingar samtidigt som de ska slippa. Kommunordförande 2015:

”Sverige är och bör förbli en humanitär stormakt som tar sin del av ansvaret för att se till att skydd ges åt behövande...Men det handlar inte enbart om att skydda och hjälpa. Malmö har också tjänats väl av öppenheten gentemot vår omvärld...Malmö är inte ensamt om att tjänas av öppenheten. Det gäller samhället i stort även om diskussionen ofta ensidigt kretsar kring problem...Öppenheten och nyfikenheten har tjänat staden väl och kommer att fortsätta göra så. Samma sak gäller för Sverige i stort"

Det är fräckt av S i Malmö att be övriga landet om hjälp samtidigt som de insisterar att flyktingpolitiken var gynnsam. Det är som om Kuba bad om nödbistånd samtidigt som de insisterar att kommunism är lönsamt på lång sikt. Låt de äta Arenarapporter."

***
I en artikel i SVT från 2014 ser man hur den naiva inställningen började i Malmö och hur det lett till att man nu vill ha flyktingstopp:

"Vi visar att vi tar barnkonventionen på allvar, säger Malmös kommunalråd Carina Nilsson (S) (...) Varför har ni inte utrett ekonomiska konsekvenser av beslutet?
- Det här tolkades inte som något nytt, utan som ett förtydligande av det som redan gäller, säger Carina Nilsson. I stadsdelarnas remissvar inför beslutet står det bland annat att det är svårt att uppskatta omfattningen av insatsen och att begreppet ”akut period” är otydligt."

Känns som socialdemokratin går igenom en slags identitetskris i Europa där man har svårt att möta de nya utmaningarna inom asylkrisen, globaliseringen och populisternas intåg inom politiken.

https://www.svt.se/…/barn-till-papperslosa-far-fullt-social…
http://www.aftonbladet.se/a/5X8n6
Anders Nordström Birkefjärd‎ via "Stå Upp För Alla Som Har En Ryggrad!""Stå Upp För Alla Som Har En Ryggrad!"
Dela gärna, Hjälp oss och Sverige
Left4photo Sveriges mest lästa politisk Insändare sida - Kom gärna med kommentarer om denna Insändare genom att kommentera nedan och på Facebook  (Och Annat)
 


Comments
Leave a Reply