Picture
Fy faan vilka svenskfientliga nötter!
Ann Heberlein: "Fienden mitt ibland oss måste bekämpas, på alla sätt vi kan."
Just så, Ann. Naiviteten, slappheten och den dumma eftergivenheten, som utmärker planetens "godaste" rike har regerat länge nog.

Ondskan är ingenting annat än ett väl planlagt, verkningsfullt och slagkraftigt maktredskap, vars samvetslösa och förhärdade nyttjare snarast måste lyftas upp, bäras ut och polletteras av.

Din artikel är nödvändig klarskrift, Ann.
Det är en text, som vilar på reell grund och som tydliggör den uppenbara fara, som en vettlös migrationspolitik utgör för Europas länder och alldeles särskilt för detta stackars rike.

När skall de ansvariga för den katastrofala massinvasionen erkänna, att den är ett fasansfullt misstag, vars elakartade konsekvenser bara kommer att bli värre och värre? 
Hur länge tror Sveriges statsminister, att folket skall svälja lögnerna?
Hur länge tror Sveriges regering, att man skall kunna dölja sanningen för den stora massan?

När är tålamodet slut med de sanslösa försvararna av den verklighetsfrämmande blindstyrepolitik, som bara kan sluta på ett sätt?
Den totala kollapsen.

När är fördragsamheten till ända med det uppbåd av lismare och bedragare, som har tagit på sig uppgiften, att försvara den sinnesrubbade invandringspolitiken och med dem, som påstår att ingen bär ansvaret för den gräsliga soppan?

När har Sveriges folk tröttnat på massinvällningspolitikens skyddsänglar och på de skurkar, som anser att det är medborgarnas plikt, att tjänstvilligt och förstående, hjälpa till med att städa upp efter det rövargäng, som drivit landet till sammanbrottets rand?

Det är för bedrövligt men de, av inskränkthet och galenskap, vållade skadorna är oöverskådliga och kommer sannolikt att plåga landet för evigt.


https://ledarsidorna.se/2017/05/den-rationella-ondskan/
Ingrid Jepson
Dela gärna, Hjälp oss och Sverige..Eller delta i en undersökning
Left4photo Sveriges mest lästa politisk Insändare sida - Kom gärna med kommentarer om denna Insändare genom att kommentera nedan och på Facebook  (Och Annat
 


Comments

05/31/2017 01:40

Sätt de här i någon rostig båt på östersjön sedan kan
ubåtarna sänka skiten i djupet så vi blir av med skiten.

ReplyLeave a Reply