Picture
En ny rapport från FN att enbart 3 procent av migranterna har giltiga asylskäl.

I Sverige väljer regeringen att lätta på reglerna för ID-kontroller vilket gör det lättare för migranter att nå Sveriges gräns och därmed söka asyl. Dessutom fattas, just idag, beslut om en lagstiftning som i princip urholkar den tillfälliga lagen. Från och med juni får alla gymnasiestuderande förlängt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet och dessutom ett halvår extra för att hinna söka jobb och kunna söka PUT, oavsett om de har asylskäl eller inte.

Kort sagt, regeringen gör allt för att fortsätta ge incitament att söka sig via asylvägen till Sverige. Det är en väg SD vill stänga. - Paula Bieler

Till skillnad från regeringen menar Sverigedemokraterna att personer som passerat säkra länder på sin väg till Sverige inte ska beviljas asyl, vilket i nuläget skulle innebära ett totalt asylstopp i Sverige. Transitcentrum ska enligt oss upprättas vid gränsövergångar för snabbprövning av inkomna ansökningar om asyl. I de fall migranter kommer till Sverige direkt från ett säkert land bör ett avvisningsbeslut fattas på plats med omedelbar verkställighet.

Vidare vill vi se ett utökat transportöransvar för samtliga transportörer som utför resor till Sverige. Kontroll av identitetshandlingar bör kompletteras med kontroll av inresetillstånd.

För att minska risken att terrorister kommer till Sverige vill vi införa ett system där en migrant får träffa en kvalificerad säkerhetsbedömare inom loppet av några timmar efter ankomsten till Sverige. Denna verksamhet borde rimligtvis bedrivas av gränspolisen, varför vi vill tillföra resurser till polismyndigheten för just screening av asylsökande och andra migranter.

Därutöver menar Sverigedemokraterna att asylboenden endast bör drivas i Migrationsverkets regi, med enhetlig standard. Detta ska hjälpa till att kontrollera kostnaderna och skapa förutsättningar för en snabb och rättvis asylprövning.

Ett annat viktigt steg för att reformera mottagningssystemet och beivra asylmissbruk är att ersätta kontantutbetalningar i form av dagersättning med kuponger för grundläggande behov. Bakgrunden till detta är att det har visat sig att dagersättningen ofta används för att betala människosmugglare. Därtill bör alla typer av särskilda bidrag till asylsökande avskaffas.

Sist men inte minst menar vi att systemet med uteslutande temporära uppehållstillstånd ska permanentas istället för att rivas upp. -Sverigedemokraterna

Tågen från Köpenhamn kommer att vara fulla av asyl sökande!

Dela gärna, Hjälp oss och Sverige
Left4photo Sveriges mest lästa politisk Insändare sida - Kom gärna med kommentarer om denna Insändare genom att kommentera nedan och på Facebook  (Och Annat
 


Comments
Leave a Reply