Picture
I veckan besökte Jimmie Åkesson Köpenhamn och Dansk Folkepartis ledare, Kristian Thulesen Dahl. Samtalet kretsade bl a kring hur Dansk Folkeparti lyckats utöva stort inflytande över dansk politik och samhällsutveckling under de senaste 15 åren.

SD:s situation idag påminner i hög grad om hur det tidigare såg ut i Danmark, och det finns anledning att titta närmare på vilka faktorer som varit avgörande för Dansk Folkepartis inflytande. Enligt opinionsmätningarna har våra båda partier idag ungefär lika stort stöd i väljarkåren, men för SD återstår fortfarande att erkännas som potentiellt regeringsunderlag.

Picture
 


Comments
Leave a Reply